Login

O NÁS - význam zeleně, ekologie, zlepšení kvality života v Praze

O NÁS

Zelená budoucnost pro Prahu, z. s. je zapsaný spolek (dříve občanské sdružení), jehož hlavním posláním je přispět ke zlepšení kvality života občanů a životního prostředí, a to především na území hlavního města Prahy. Spolek byl registrován v dubnu 2013 u Ministerstva vnitra ČR.

Hlavními činnostmi spolku jsou zejména: informační, vzdělávací a osvětová činnost v environmentální oblasti, a to formou pořádání konferencí, seminářů a školení, a to i s mezinárodní účastí.

Hlavními cílovými skupinami jsou: všichni občané Prahy – Pražané, konkrétněji pak děti a mládež (žáci základních škol, studenti středních a vysokých škol), osoby činné ve veřejném sektoru, především zodpovědné osoby a osoby s rozhodovací pravomocí (pedagogové, odborní pracovníci, zastupitelé, státní úředníci a další) a osoby činné v soukromém sektoru (zaměření na environmentální a společenskou odpovědnost firem).

Velmi vítáme a aktivně usilujeme o spolupráci s místními samosprávami (jednotlivé městské části a Magistrát hlavního města Prahy) a dalšími orgány výkonu státní správy a veřejného života a jejich reprezentanty; stejně tak vítáme spolupráci s dalšími občanskými sdruženími, zapsanými spolky a jinými subjekty z občanského sektoru, jejichž hlavní snahou je zvýšení kvality života a životního prostředí občanů, a to především na území hlavního města Prahy.

Zaměřujeme se

KVALITA ŽIVOTA

obrázek
To, jak prožijeme nám zde vyměřený čas je přeci tak důležité! V zahraničí, tedy především v západní Evropě, kde se rádi inspirujeme, je téma kvality života zcela běžnou součástí uvažování nejenom občanů, ale i politiků. To, jak žijeme, v jakém prostředí žijeme, co jíme, co dýcháme, co nás obklopuje po estetické ...

Aktuality

Podpořte zelenou budoucnost Prahy

obrázek
Vaším darem zlepšujete kvalitu života ve svém městě.

• Vaším darem zlepšujete také kvalitu života Vašich dětí.

• Vaším darem pomáháte vytvořit z našeho krásného města Prahy ještě krásnější a kvalitnější místo pro život.

Diskuse

obrázek
Rádi bychom, kdybyste se Vy – občané Prahy – zapojovali do online diskusí, jejichž témata budeme určovat společně.
HOME zelená budoucnost pro Prahu
Kalendář

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign