Login

Význam zeleně

Význam a funkce zeleně ve městech

Zdá se, že málokdo dnes chápe, jaký skutečný význam má kvalitní vegetace pro lokální klima, a tím také pro kvalitu života občanů ve městech. Jsme v dnešní době svědky nepochopitelného odstraňování vzrostlé zeleně na úkor výstavby nejrůznějšího druhu. Je možné, že vstřícný postoj vedení našich měst vůči developerům vychází ze zásadního nepochopení významu a funkce zeleně v našich městech, kdy prý vůbec nezáleží na tom, kde se vegetace ve městě nachází. Zcela prý postačí, když se zeleň vymístí do tzv. „zeleného pásu“ kolem daného města. Tedy je zcela zřejmé, že vedení našich měst nevědí, že např. středně vzrostlý strom dokáže ve svém bezprostředním okolí změnit okolní teplotu i o dvě desítky stupňů, nebo že dokáže ve svém bezprostředním okolí zachytit až 80% prachových částic.

Pevně věřím, že když si vedení našich měst uvědomí následující souvislosti, začnou pohlížet na zeleň a především vzrostlé stromy v našich městech zcela nově, s obdivem a úctou. Uveďme si proto několik výmluvných příkladů.

V letním období, kdy se teploty dokázaly v posledních extrémně horkých létech vyšplhat až na 42 °C ve stínu, se v ulicích bez vegetace dalo naměřit nad chodníky 60-70 °C. A nyní si představme situaci, že by v takovéto ulici byla středně vzrostlá alej. Středně velký listnatý strom (lípa, buk, dub, javor, kaštan a další) dokáže v létě odpařit až 400 litrů vody za den. To znamená, že takový strom funguje jako geniální klimatizační zařízení. Nejenom že strom ve svém okolí zvlhčí vzduch, ale odparem vody dochází také k razantnímu snížení okolní teploty. Jedná se o celkem jednoduchý fyzikální jev. Ve chvíli, kdy se otevírají průduchy (sómata) na celé ploše listu, mění se voda z tekutého skupenství ve skupenství plynné. Aby ke změně stavu skupenství vůbec mohlo dojít, je zapotřebí velkého množství tepelné energie. Tuto energii si bere strom z rozpáleného okolního vzduchu. Tedy teplo se využije na přeměnu tekuté vody z průduchů na páru. Výsledným efektem je nápadné snížení teploty v okolí stromu, tedy výrazné ochlazení a zvlhčení vzduchu. V okolí takového stromu teplota i v těch nejteplejších letních dnech málokdy přesáhne 28–30°C. Porovnejme si to s „betonovými pouštěmi“ našich vydlážděných a vyasfaltovaných ulic, kdy se nám v létě rozpaluje vzduch na 60-70 °C. Přítomnost vegetace ve formě vzrostlých listnatých stromů, by tyto nesnesitelné „pouštní podmínky“ dokázala vyrovnávat a učinit je snesitelnějšími.

Udržováním teplot v ulicích na rozumné úrovni zabraňujeme tvorbě nebezpečného přízemního ozonu, který vzniká rozkladem oxidů dusíku z výfukových plynů právě při vyšších teplotách na rozpáleném asfaltovém a betonovém povrchu ulic našich měst. Vyšší koncentrace přízemního ozonu nejsou pouze dráždivé pro horní cesty dýchací, a ztěžují tak pobyt v ulicích bronchitikům, alergikům a astmatikům, ale také při dlouhodobějších expozicích mohou působit i kancerogenně. 

Pokud bychom místo stromu instalovali klimatizační zařízení stejného výkonu a měli jeho provoz (energie, voda) uhradit, dostali bychom se na částku v řádech desítek, možná i stovek tisíc Kč ročně. Ano, i takto lze vyčíslit ekosystémové služby, které nám jeden strom za rok ve městě prokáže. Bohužel naše ekonomika umí vyčíslit hodnotu stromu pouze jako stavebního nebo palivového dříví.

Strom umí ve svém bezprostředním okolí zachytit až 80 % poletavého prachu. To je další velmi zásadní důvod, proč bychom měli dbát o to, aby v našem okolí bylo dostatečné množství vzrostlých stromů. Praha se může v posledních letech pyšnit nejhorším ovzduším z metropolí EU. Ovzduší v Praze vykazuje čtyřikrát vyšší hodnoty poletavého prachu (konkrétně mikročástic PM 10) než Londýn nebo dokonce New York! Ze 70 % se na tomto neblahém stavu podílí enormní automobilová doprava a také nedostatek vzrostlých stromů v ulicích našeho hlavního města.

Pevně věřím, že po přečtení předešlých řádků si vedení našich měst uvědomuje již více následující souvislosti, a již začíná pohlížet na zeleň a především vzrostlé stromy v našich městech zcela nově, s obdivem a úctou.

Richard Herrmann

Zaměřujeme se

KVALITA ŽIVOTA

obrázek
To, jak prožijeme nám zde vyměřený čas je přeci tak důležité! V zahraničí, tedy především v západní Evropě, kde se rádi inspirujeme, je téma kvality života zcela běžnou součástí uvažování nejenom občanů, ale i politiků. To, jak žijeme, v jakém prostředí žijeme, co jíme, co dýcháme, co nás obklopuje po estetické ...

Aktuality

Podpořte zelenou budoucnost Prahy

obrázek
Vaším darem zlepšujete kvalitu života ve svém městě.

• Vaším darem zlepšujete také kvalitu života Vašich dětí.

• Vaším darem pomáháte vytvořit z našeho krásného města Prahy ještě krásnější a kvalitnější místo pro život.

Diskuse

obrázek
Rádi bychom, kdybyste se Vy – občané Prahy – zapojovali do online diskusí, jejichž témata budeme určovat společně.
HOME zelená budoucnost pro Prahu
Kalendář

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign